DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE CIESZKÓW

DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE CIESZKÓW

Data publikacji:
DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO

 Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy w Cieszkowie,
ul. Grunwaldzka 41  w pok. nr 7, I piętro:
- W ŚRODĘ  11 WRZEŚNIA 2019 R. W GODZ. OD 11:30 DO 15:30 
- W PIĄTEK  13 WRZEŚNIA 2019 R. W GODZ. OD 11:30 DO 15:30


                                                                       (-) Adam Głowiński
                                                                       Urzędnik Wyborczy w Gminie Cieszków