URZĄD GMINY CIESZKÓW NIE POTWIERDZA KOPII DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

URZĄD GMINY CIESZKÓW NIE POTWIERDZA KOPII DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Data publikacji:
URZĄD GMINY  CIESZKÓW
NIE POTWIERDZA KOPII DOKUMENTÓW
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

 

 
Szanowni mieszkańcy.

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2019 r. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych informuję, iż w Urzędzie Gminy Cieszków nie będą dokonywane potwierdzania przez organ za zgodność z oryginałem dokumentów w tym kserokopii dowodu osobistego, aktów stanu cywilnego, prawa jazdy, paszportów, legitymacji osoby niepełnosprawnej itp. poświadczenia m.in. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem dokonuje notariusz na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie. W Cieszkowie nie ma kancelarii notarialnej w związku z tym  niektóre poświadczenia będzie dokonywał Wójt Gminy Cieszków, które dotyczą jedynie własnoręczności podpisu na określonych pismach oraz oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie, a także przebywania w określonym miejscu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Zmiana przepisów prawa odebrała mieszkańcom gminy Cieszków  możliwość uzyskania potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem w tut. urzędzie.