Regionalny punkt doradczy: Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: sierpień 2019