GCK Cieszków - Zaproszenie do uczestnictwa w Ognisku muzycznym