GCK Cieszków: Dofinansowanie dla zadania „Modernizacja i doposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie”

GCK Cieszków: Dofinansowanie dla zadania „Modernizacja i doposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie”

Data publikacji:
Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie informuje, że otrzymało dofinansowanie do wniosku złożonego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura domów kultury – 230.000 zł w 2019 r. Nazwa zadania: „Modernizacja i doposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie”.