Rozbudowa remizy OSP Cieszków– etap I.

Rozbudowa remizy OSP Cieszków– etap I.

Data publikacji:
W czerwcu 2019r. Gmina Cieszków ogłosiła przetarg nieograniczony  na realizację zadania Rozbudowa remizy OSP Cieszków– etap I.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca firma WIL BUD Hubert Kowalski z Kobylina, który jeszcze w lipcu 2019r. rozpocznie prace budowlane na obiekcie.
Planowany termin zakończenia – 30.10.2019r.
Zadanie zostanie  sfinansowane z budżetu gminy oraz ze środków OSP w Cieszkowie.

ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI - ETAP I –  449 769,92 zł