Remont budynku Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie

Remont budynku Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie

Data publikacji:
 W okresie czerwiec - lipiec 2019r. Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie przeprowadziło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Gminnego Centrum Kultury oraz Biblioteki Gminnej w Cieszkowie".
 
Został wybrany wykonawca firma WIL BUD Hubert Kowalski z Kobylina, który jeszcze w lipcu 2019r. rozpocznie prace budowlane na obiekcie.
 
Planowany termin zakończenia – 30.10.2019r.
Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego