Pozytywna ocena dla wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej we wsi Pakosławsko

Pozytywna ocena dla wniosku o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej we wsi Pakosławsko

Data publikacji:
W marcu 2019r Gmina Cieszków złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”  na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej we wsi Pakosławsko

Wniosek przeszedł pozytywnie oceną pod względem formalnych i merytorycznym i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Łączna wartość inwestycji : 40 000 PLN
Kwota dofinansowania UMWD – 20 000 PLN

Termin realizacja zadania:  lipiec / sierpień 2019r.