Pokrycia papą wraz z ociepleniem granulatem z wełny mineralnej stropodachu budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie

Pokrycia papą wraz z ociepleniem granulatem z wełny mineralnej stropodachu budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie

Data publikacji:
W maju 2019r. Gmina Cieszków przeprowadziła postępowanie w trybie zapytania ofertowego w sprawie wyboru wykonawcy na wykonanie pokrycia papą wraz z ociepleniem granulatem z wełny mineralnej stropodachu budynku Urzędu Gminy w Cieszkowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca Budowlana Firma „DEKOBLACH” z Raszkowa.

Planowany termin realizacja inwestycji: lipiec-sierpień 2019r.
Zadanie zostanie sfinansowane z budżetu gminy.

ŁĄCZNY KOSZT INWESTYCJI –  40 991,53 zł