GUS: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów)- w podróżach