Najczęściej popełniane błędy w złożonych ofertach na wykonanie zadania publicznego.