Projekt 1.3.1 „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy”