Dodatkowy nabór wniosków o grant (nabór V)

Dodatkowy nabór wniosków o grant (nabór V)

Data publikacji:

Uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu
E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO
podjęta została decyzja o uruchomieniu dodatkowego naboru wniosków o grant (nabór V).

Nabór wniosków potrwa od 05 marca 2019 r. do 18 marca 2019 r. do godz. 24.00 lub do końca dnia wpłynięcia do Operatora 100-nego w kolejności wniosku o udzielenie grantu.  Realizacja mikroprojektów może trwać od 15.03.2019 r. do 30.09.2019 r. Pozostałe warunki projektu pozostają niezmienne.