Plan zamówień publicznych na rok 2019 w Gminie Cieszków