Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - działania wspierające rozwój społeczności wiejskiej poprzez stworzenie miejsca stanowiącego zaplecze do tworzenia niekomercyjnej oferty turystyczno-rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów