E-akta w środowisku płatników w naszym regionie

E-akta w środowisku płatników w naszym regionie

Data publikacji:

Przedsiębiorco! Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych

 

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.

Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

 

Więcej informacji na stronie www.e-akta.gov.pl.

 

Organizowane są na bezpłatne szkolenia. Terminy szkoleń i informacja o formie zapisu dostępna jest na stronie  http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium