Wymiana kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła - ankieta

Wymiana kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne środowisku źródła ciepła - ankieta

Data publikacji:

Szanowni Państwo,

Gmina Cieszków wspólnie z gminami z terenu OSI Doliny Baryczy przystąpiła do przygotowania wspólnego  wniosku o dotację ze środków Unii Europejskiej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym ( np. koks, węgiel, ekogorszek) na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowania modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej)  w budynkach jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Przewidujemy, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację w maksymalnej wysokości 20 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie) nie więcej jednak niż 70% wydatków poniesionych na inwestycję.

Abyśmy mogli dla mieszkańców gminy złożyć wniosek o dotację prosimy Państwa o zgłaszanie wstępnej deklaracji udziału w projekcie, która pozwoli nam na prawidłowe przygotowanie wniosku o dotację ze środków Unii europejskiej. Bez Państwa aktywnego  udziału nie zrealizujemy projektu na terenie naszej gminy.  

Wstępną deklarację udziału w projekcie można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://cieszkow.badanie.net/  lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu w pierwszej kolejności musicie Państwo uzyskać hasło, które udostępni Państwu pracownik urzędu gminy Pani Marta Kauch, 71 38 48 102 w.61, 
e-mail: marta.kauch@ug.cieszkow.pl

Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Gminy , ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków , pokój nr 6.

Wstępne deklaracja udziału w projekcie można będzie składać w terminie do 04.01.2019 r.

Złożenie deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji, ale osoby, które rzetelnie wypełnią deklaracje mogą liczyć na preferencje w sytuacji uzyskania przez projekt dofinansowania ze środków Unii Europejskie.

Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 71 38 48 102 w. 61 lub 
marta.kauch@ug.cieszkow.pl w godz. od 8.00  do 14.00

Przewidujemy organizację spotkań w celu ułatwienia Państwu wypełniania zgłoszeń. O terminach spotkań będziemy informować odrębnym komunikatem.