Otwarcie drogi w miejscowości Pakosławsko

Otwarcie drogi w miejscowości Pakosławsko

Data publikacji:
23 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanej drogi transportu rolnego w miejscowości Pakosławsko. Przebudowana droga ma długość ok 600 m. na całej długości została ułożona nawierzchnia asfaltowa o szerokości 3,5 m. oraz wykonano pobocza o szer. 75 cm z nawierzchni tłuczniowej. Dokumentacja została wykonana w roku ubiegłym ze środków funduszu sołeckiego. 

Na ten cel Gmina Cieszków pozyskała  dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego województwa Dolnośląskiego w kwocie 94 700,00 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 340 658,48 zł.  Drogę przebudowała firma Gembiak - Mikstacki spółka jawna z Krotoszyna. Został również utwardzony tłuczniem teren przy cmentarzu który będzie służył jako parking.

Na uroczyste otwarcie licznie przybyli mieszkańcy Sołectwa na czele z Przewodniczącą Rady Gminy Cieszków Panią Rozalią Kindrat, Sołtys Panią Agnieszką Maryjowską, Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Zbigniew Grzywacz, Proboszcz Parafii ks.Piotr Balewicz oraz zaproszeni goście Radni RG Cieszków, Sołtysi, Przedstawiciele Jednostek Podłegłych i pracownicy Urzędu Gminy w Cieszkowie. Pani Rozalia Kindrat i  Pani Agnieszka Maryjowska słowa podziękowań skierowały do Wójta Gminy Cieszków oraz rodziny Państwa Kaszuba z Pakosławska, którzy użyczają bezpłatnie część gruntu  przy cmentarzu na parking. Po uroczystym otwarciu odbyło się spotkanie w Świetlicy wiejskiej, który umilił swoim występem Zespół Viatorii.