Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy o ćwiczeniach systemu wczesnego ostrzegania

Komunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy o ćwiczeniach systemu wczesnego ostrzegania

Data publikacji:
K O M U N I K A T !
 
Wójt Gminy Cieszków – Szef Obrony Cywilnej Gminy  i n f o r m u j e, że w dniach 14-15 listopada 2018 r
/ termin zapasowy 16 listopada b.r. / może być przeprowadzone ćwiczenie systemu wczesnego ostrzegania.
Po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu wyemitowany będzie sygnał akustyczny syren – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut / ogłoszenie alarmu /.
Następnie po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie wyemitowany będzie ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut / odwołanie alarmu /.
Jest to ćwiczenie, które przeprowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pod nazwą RENEGADE-SAREX 18/II. Udział w nim wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna.
Elementami ćwiczenia będą zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.
Ćwiczenie RENEGADE-SAREX jest częścią ćwiczenia Anakonda.
 
Uwaga: nadawane sygnały alarmowe proszę traktować jako ćwiczenie, a nie jako rzeczywiste zagrożenie.
 
 
                                                                      SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY
                                                                                            
 
                                                                  Ignacy Miecznikowski