EKO-SIÓDEMKA: Informacja o zmianach dotyczacych odbioru popiołu, żużlu i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

EKO-SIÓDEMKA: Informacja o zmianach dotyczacych odbioru popiołu, żużlu i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Data publikacji:

INFORMACJA

W Związku ze zmianą (na terenie gmin członkowskich Związku) od 01.01.2019 r. dotyczącą selektywnego zbierania odpadów komunalnych, informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy zbierają odpady w sposób segregowany, a na terenie ich nieruchomości powstają: popioły i żużle z palenisk domowych i/lub odpady komunalne ulegające biodegradacji, proszeni są o poinformowanie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” o zapotrzebowaniu na pojemniki do zbierania ww. frakcji
(elektronicznie eko7@krotoszyn.pl lub pod nr telefonu 62 722-66-32 lub poprzez wypełnienie ankiety).

pojemniki pomniejszone

ANKIETA DOT. ZAPOTRZEBOWANIA NA POJEMNIKI DLA WŁAŚCICIELI Z TERENU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA"

UWAGA

W związku z prowadzoną zbiórką popiołu na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” zmieniona zostanie częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych z zabudowy jednorodzinnej na terenie Związku - odpady zmieszane będą odbierana raz na dwa tygodnie.