Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Cieszkowie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Cieszkowie

Data publikacji:
POSTANOWIENIE
 Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II
z dnia 7 września 2018 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Cieszkowie
 
Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy we Wrocławiu II postanawia, co następuje:
 
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się Gminną Komisję Wyborczą w Cieszkowie, z siedzibą w Urzędzie Gminy Cieszków, ul. Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków,
w składzie:

1.

Violeta Władysława Benkiewicz, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Cieszków

2.

Sylwia Anna Czerniak, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Jankowa

3.

Marta Edyta Kauch, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Milicz

4.

Renata Kląskała, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Cieszków

5.

Artur Kazimierz Maryjowski, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Cieszków

6.

Justyna Mujta, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Cieszków

7.

Ewa Patrycja Wiencek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Trzebicko

8.

Tomasz Wojciech, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Cieszkóqw

9.

Ewa Maria Załężna, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Milicz

 
§ 2.
Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego we Wrocławiu II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Cieszkowie.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Treść całego postanowienia