INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Data publikacji:

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

 

 

Od dnia 23 sierpnia 2018 roku w związku ze zmianą ustawy Prawo łowieckie zmieniają się zasady szacowania szkód łowieckich. Najistotniejsze to:

 

1. Pisemny wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

2. Szacowania szkód dokonuje zespół składający się z przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz poszkodowanego.

3. Odwołanie od wykonanego szacowania wnosi się do właściwego miejscowo ze względu na położenie uszkodzonych upraw Nadleśniczego w terminie 7 dni od dnia szacowania.