Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Guzowic

Uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Guzowic

Data publikacji:
28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Cieszkowie, odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Guzowic, zakupionego w ramach programu Ministra Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Jednostce OSP z Guzowic przekazano narzędzie ratownicze "Siekierołom Hooligan" o wartości 900,00 zł, z czego środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości stanowiły kwotę 891,00 zł. Udział Gminy Cieszków w projekcie stanowił 1% wartości.

Ministerstwo Sprawiedliwości