Remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Cieszkowie

Remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Cieszkowie

Data publikacji:
W maju 2018r Gmina Cieszków  podpisała  umowę z  firmą Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego  „KWaDro-Bud” Sławoszowice,  ul. 3-go Maja 12  56-300 Milicz na wykonanie remontu nawierzchni chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w Cieszkowie (od strony parku). 
Remont chodnika  na odcinku od nawierzchni z kostki betonowej od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do istniejącej kostki przy zakręcie w stronę rynku. W ramach prac przewidziano również dokonanie odwodnienia w/w odcinka.

Planowany termin realizacji  prac : maj – czerwiec 2018r.
Wartość  inwestycji :  62 500,00 zł.

Źródło finansowania:  środki  własne  budżetu gminy.