„Pakosławsko droga dojazdowa do gruntów rolnych”

„Pakosławsko droga dojazdowa do gruntów rolnych”

Data publikacji:
Gmina Cieszków pozyskała pieniądze z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania rekultywacyjnego na 2018 rok pod nazwą „Pakosławsko droga dojazdowa do gruntów rolnych”.
Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez wykonanie warstwy jezdnej z masy mineralno-bitumicznej.  Długość drogi przewidziana do przebudowy wynos 674 m.
 
W dniu 15 maja 2018r. Gmina Cieszków podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim nr MGW/102/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Wartość planowanych robót to  340,6 tys. zł, a kwota dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego to 94,7 tys. , co stanowi 27,8 % wartości brutto przewidzianych prac.

Planowany termin rozpoczęcia prac – sierpień 2018r. a zakończenia prac to 12 października 2018r.