Ważny komunikat dla interesantów Biura Ewidencji Ludności , Dowodów Osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego