Stanowisko rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w sprawie zmiany ustawy prawo łowieckie