Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w m. Cieszków

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w m. Cieszków

Data publikacji:
Projekt realizowany w ramach dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
NAZWA ZADANIA : „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej w m. Cieszków”
OGÓLNA WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA:   241 004,24 ZŁ
DOTACJA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW 142 700,00 ZŁ 
 
 (link do strony Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl):