7 urodziny Zespołu Viatori

7 urodziny Zespołu Viatori

Data publikacji:
7 urodziny Zespołu Viatori

W dniu 12 lutego 2018 roku w restauracji "Bar po Lipami" odbyło się uroczyste spotkanie
urodzinowe Zespołu Viatri.
(Zespół ten tworzy obecnie 8 utalentowanych, ambitnych pań z terenu naszej gminy. Dyrygentką jest Pani Urszula Frajman- osoba charyzmatyczna, pełna zapału i dobrego gustu muzycznego.)

Podczas spotkania zaproszeni goście: Wójt Gminy Cieszków- Ignacy Miecznikowski,
Dyrektor Gminnego centrum Kultury w Cieszkowie- Halina Niedbała oraz Proboszcz
Parafii w Pakosławsku- Krzysztof Tomczak podziękowali za wieloletnią owocną i twórczą
współpracę, wzbogacanie lokalnej kultury oraz promocję naszej małej ojczyzny.
Wszyscy życzyli, aby była ona kontynuowana w kolejnych latach i dawała w dalszym ciągu tyle radości
i powodów do dumy mieszkańcom Gminy Cieszków.

Już zapowiedziano obchody 77-ej rocznicy istnienia zespołu.
Członkiniom zespołu gratulujemy.