Nabór do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie

Nabór do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie

Data publikacji:
O G Ł O S Z E N I E
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie
 
ogłasza nabór do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019
dzieci 6-letnich - rocznik 2012
dzieci 5-letnich - rocznik 2013
dzieci 4-letnich - rocznik 2014
              dzieci 3-letnich - rocznik 2015
w dniach 01 – 30 marca 2018 r. 
 
Zapisu dziecka dokonać można w sekretariacie szkoły, 
w godz. 800 - 1500,
na podstawie aktu urodzenia dziecka, nr PESEL dziecka oraz dowodu osobistego rodziców.
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA RODZICÓW ODBĘDZIE SIĘ
26.02.2018 R. O GODZ.1700
W AULI SZKOLNEJ