Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Data publikacji:
Informujemy, iż na sesji nr XL/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku została podjęta uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
Zainteresowanych odsyłamy do stosownej uchwały pod adresem:
http://bip.cieszkow.pl/Download/get/id,15950.html

Wszelkie dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu:
71 38 48 102 wewn. 49 lub w siedzibie urzędu - pokój nr 5.