Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji:
Informujemy iż ogłoszony został właśnie otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się pod adresem: