SP Cieszków: IV powiatowy Euroquiz „Nasza Europa – daleka czy bliska…?”

SP Cieszków: IV powiatowy Euroquiz „Nasza Europa – daleka czy bliska…?”

Data publikacji:

Dnia 28.11.2017r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie odbył się IV powiatowy Euroquiz „Nasza Europa – daleka czy bliska…?” Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Cieszkowie – nauczycielki języków obcych: Anna Zielonka, Natalia Mróz, Natalia Konopka, Marta Łukowiak.  W konkursie rywalizowało ze sobą sześć trzyosobowych drużyn reprezentujących następujące szkoły powiatu milickiego: Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w Cieszkowie, Społeczną Szkołę Podstawową AdAstra w Miliczu, Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu, Szkołę Podstawową we Wróblińcu, Szkołę Podstawową im. Piastów Śląskich w Bukowicach oraz Szkołę Podstawową im. Juliusza Słowackiego w Sułowie.

Konkurs miał na celu umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej i porównanie jej z umiejętnościami innych uczniów, a także wzbudzenie zainteresowania krajami Unii Europejskie oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i tradycji.

 

Patronat konkursu objął Wójt Gminy Cieszków Ignacy Miecznikowski, który umożliwił zakup głównych nagród. Wydarzenie to wsparli również: Bank Spółdzielczy w Miliczu oraz Punkty Informacji Europejskiej we Wrocławiu i Legnicy.

Rozgrywki konkursowe poprzedziła prelekcja przygotowana przez nauczyciela geografii Leszka Półrolniczaka dotycząca przyrodniczego uwarunkowania rozwoju gospodarczego na ternie Doliny Baryczy. W przerwie uczennica Amelia Kostaś zaprezentowała swoje umiejętności taneczne, a na koniec uczennica Julia Fajdek zaprezentowała swoje umiejętności wokalne oraz uczennice Oliwia Wysocka, Blanka Łukowiak, Oliwia Buszyńska, Łucja Gremblewska, Kasia Bajodek i Karolina Felisiak zatańczyły w grupie.

Konkurs bazował na zasadach teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Drużyny odpowiadały na pytania dotyczące krajów Unii Europejskiej. Ostatecznie w finalnym etapie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej we Wróblińcu: Dobrosława Adamczewska, Szymon Plewa i Martyna Miszkiewicz.  Drugie miejsce zajęły uczennice reprezentujące Szkołę Podstawową w Cieszkowie: Anna Pijacka, Klaudia Horak i Katarzyna Trafankowska, trzecie miejsce – Społeczna Szkoła Podstawowa AdAstra w Miliczu: Julia Smółka, Adrian Broniecki i Michał Nowicki.