Powrót po renowacji ołtarza bocznego do cieszkowskiego koscioła

Powrót po renowacji ołtarza bocznego do cieszkowskiego koscioła

Data publikacji:
W listopadzie bieżącego roku do zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieszkowie powrócił po konserwacji jeden z ołtarzy bocznych. Koszt odnowienia (ok. 71 tys. zł) pokryły środki pozyskane od wojewódzkiego konserwatora zabytków (60 tys. zł) oraz parafian.
Dzięki hojności i zaangażowaniu wiernych za pozyskane środki zostaną wkrótce odnowione także ławki kościelne.