Otwarcie przebudowanej ulicy Akacjowej

Otwarcie przebudowanej ulicy Akacjowej

Data publikacji:
W dniu 8 grudnia 2017 roku miało miejsce otwarcie przebudowanej części ulicy Akacjowej. Na zadanie Gmina Cieszków przeznaczyła ok. 200 000 zł.

Wykonawcą był Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego "KWaDro-Bud" Krzysztof Wachowski
ze Sławoszowic. Zrealizowane prace to m.in.:
  • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (betonowej)
  • na podbudowie z kruszywa naturalnego, dojścia i dojazdy do posesji oraz stosowne oznakowanie.
Na wniosek mieszkańców dodatkowo wykonano próg zwalniający, który ma za zadanie zwiększyć
bezpieczeństwo mieszkańców.