Podziękowanie dla strażaków i p. Stanowskiego za pomoc w usuwaniu skutków działania orkanu "Ksawery"

Podziękowanie dla strażaków i p. Stanowskiego za pomoc w usuwaniu skutków działania orkanu "Ksawery"

Data publikacji:
Podczas sesji 31 października 2017 roku p. Wójt Gminy Cieszków- Ignacy Miecznikowski oraz p. Przewodniczący Rady Gminy Cieszków- Zdzisław Załężny podziękowali w imieniu mieszkańców  naszym dzielnym strażakom z jednostek OSP oraz p. Stanisławowi Stanowskiemu statuetki oraz wręczyli uroczyste listy za skuteczne działanie na rzecz likwidacji skutków oraz zagroźeń powstałych podczas orkanu "Ksawery".