Konkurs pn. " fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"