Doposażenie placów zabaw w Cieszkowie

Doposażenie placów zabaw w Cieszkowie

Data publikacji:
W ostatnim tygodniu zakończono montaż elementów doposażających place zabaw: przy osiedlu w Cieszkowie, w cieszkowskim parku i przy przedszkolu w Cieszkowie. 
Gmina Cieszków na realizację tego zadania otrzymała 50% dofinansowania ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy "Odnowa Wsi Dolnośląskiej". Koszt całkowity inwestycji to ok. 36 000 zł.
Zakupione sprzęty stanowią uzupełnienie  istniejącej infrastruktury i stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie zgłaszane przez mieszkańców.