Zaproszenie do wypełnienia formularza konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji „Cieszków Odrodzenie”