Rewitalizacja Cieszkowa- zaproszenie na II spotkanie otwarte w ramach Konsultacji Społecznych

Rewitalizacja Cieszkowa- zaproszenie na II spotkanie otwarte w ramach Konsultacji Społecznych

Data publikacji:
Wójt Gminy Cieszków zaprasza interesariuszy rewitalizacji na II spotkanie otwarte w ramach Konsultacji Społecznych

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy obszaru zdegradowanego na terenie gminy Cieszków. Przedstawiony zostanie projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 -2022.

Spotkanie odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017r. o godzinie 1300 w Sali Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie.

Serdecznie zapraszamy interesariuszy do czynnego udziału w zebraniu.

Uwaga:
Do 08 września można wypowiedzieć się w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacjina lata 2017-2022.