Aktualności

Aktualności

02 03 2023
W związku z zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy, apelujemy do wszystkich mieszkańców o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny gminy świadczy o naszej kulturze. Mając... Pokaż więcej...
22 02 2023
W ślad za pismem z Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z dnia 17.02.2023 r., (wpływ do DUW 20.02.2023 r.), znak DDEP/071/RAPIII/2/7/2023, przekazanym za pośrednictwem Państwowe... Pokaż więcej...