Aktualności

Aktualności

12 02 2018
„Kwalifikacje drogą do zatrudnienia” Projekt adresowany jest do osób powyżej 30 r.ż. bezrobotnych lub biernych zawodowo, kobiet przebywających na urlopach wychowawczych, emerytów planujących powrót na rynek pracy. Udział w projekcie jest całkowi... Pokaż więcej...
Strona 2 z 3