Zarządzenie nr 11/2024 z dnia 03.06.2024r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Cieszków