Rol.6840.1.2023 Ogłoszenie o II publicznym przetargu nustnym nieograniczonym a sprzedaż nieruchomości - dz. nr 109/1 obręb Góry oraz dz. nr 108/3 obręb Góry