"EKOSCHEMATY W PLANIE STRATEGICZNYM DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027"

"EKOSCHEMATY W PLANIE STRATEGICZNYM DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027"

Data publikacji:
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie
"EKOSCHEMATY W PLANIE STRATEGICZNYM DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027"
Szkolenie odbędzie się 9 marca 2023 r.  o godz. 10:00  w Gminnnym Centrum Kultury w Cieszkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 35
W programie szkolenia będą omawiane m.in. nowe sposoby przyznawania dopłat bezpośrednich
dla rolników