Rol.6840.14.2022 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 178/2 AM 2 obręb Cieszków