Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zarządzenie nr 320/2023

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zarządzenie nr 320/2023

Data publikacji:
Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zarządzenie nr 320/2023: