Lista pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach naboru uzupełniającego do Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pepeegerowskich w rozwoju cyfrowym – GRANTY PPGR”.