Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 20-27.12.2022

Konsultacje Lokalnych kryteriów wyboru w terminie 20-27.12.2022

Data publikacji:
Zapraszamy do konsultacji społecznych lokalnych kryteriów wyboru operacji w trybie konkursowym!

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" wystąpił w dniu 13.12.2022 r. z inicjatywą zmiany Lokalnych kryteriów wyboru, zgodnie z par. 39 pkt. 6,7 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".
Poniżej zamieszczamy projekt lokalnych kryteriów wyboru, które będą obowiązywały w najbliższych naborach w trybie konkursowym.
Kolejnym etapem zmiany kryteriów jest ich upublicznienie i umożliwienie wnoszenia uwag przez wszystkich mieszkańców obszaru, zgodnie z par. 39 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Rady Programowej LGD Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".
Uwagi do ich treści można zgłaszać w terminie do 27.12.2022 r. (wtorek) do godz. 16.00 poprzez wysłanie ich na adres e-mail: partnerstwo@nasza.barycz.pl
Aktualizacja dotyczy kryteriów:
5. Innowacyjność
9. Gotowość wniosku do realizacji
12. Przeciwdziałanie zmianom klimatu w inwestycjach

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, którego celem będzie m.in. przedstawienie zakresu zmian w kryteriach wyboru oraz dyskusja nt. ich zmian, a także przedstawienie możliwości pozyskania środków w ramach LSR w kolejnych dodatkowych naborach w roku 2023.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27.12.2022 r. (wtorek) w godz. 14-14.30 za pośrednictwem platformy ZOOM, link do spotkania:
 
https://us06web.zoom.us/j/7604681974?pwd=WGxCMXFLWFFCSmJFUnp1ZnA0QnhHQT09
Identyfikator spotkania: 760 468 1974
Kod dostępu: BIZNES
 
Zapraszamy mieszkańców obszaru, w szczególności osoby z grupy defaworyzowanej!


Załączniki do artykułu:
II. 5_Lokalne kryteria wyboru_ 13.12.2022 - projekt zmian do konsultacji ( II. 5_Lokalne kryteria wyboru_ 13.12.2022 - projekt zmian do konsultacji.docx 80 kB )