Rol.6840.10.2022 Ogłoszenie o I publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 44/11 obręb Jankowa - Informacja o wynikach przetargu